lunduniversity.lu.se

Centre for Economic Demography

School of Economics and Management

Upcoming events

Seminar

Seminar: Francesco Scalone

Francesco Scalone "Neonatal Death Clustering Mortality in an Historical Italian Village"

2 October 2014 kl. 14.15

Seminar

Seminar: Göran Broström

Göran Broström "Female Fertility and Population Growth: Sweden 1749-2013"

23 October 2014 kl. 14.15

Seminar

Seminar: Marie Evertsson

Marie Evertsson (Swedish title only) "Föräldraledighet och karriär. Kvinnors och mäns lön ...

13 November 2014 kl. 13.15